Tjänster

Allt inom sanering

Vi erbjuder allt inom sanering och vi vänder oss till företag, privatpersoner, myndigheter och exempelvis fastighetsägare och BRF:er. Vi arbetar med flexibilitet som nyckelord och vi anpassar alltid vårt jobb med sanering efter kundens behov, krav och önskemål. Det gäller oavsett storlek på jobbet.

Som företag så har vi alla tillstånd som krävs för att arbeta med sanering och vi ser alltid till att hålla en öppen - och rak - kommunikation med dig som beställare. Genom att hela tiden informera om vad som sker så minimeras risken för missförstånd. Under ett saneringsarbete kan överraskningar ske och det kan i sin tur leda till att arbetets längd påverkas. Kommunikation oss emellan är viktig!

Vi arbetar alltid utifrån välutvecklade rutiner och efter en planering baserad på den initiala undersökningen av det som ska saneras. Viss sanering är farlig för hälsan och vi tar inga risker gällande detta: vi säkrar alltid området och all vår personal har den skyddsutrustning som krävs samt följer de lagar, regler och föreskrifter som finns.

asbestsanering

Sanering av asbest 

Asbest användes förr i olika byggmaterial. Det är ämne som har oslagbara tekniska egenskaper, som isolerar utmärkt och som utöver detta har en oslagbar livslängd. Att asbest finns i exempelvis eternitplattor (som kommer av ordet Eternity - evighet) är talande gällande livslängden. Men, asbest är också väldigt skadligt. Det vet man nu - men det framkom först efter flera år. Från 60-talet fram till början av 80-talet så användes asbest frekvent vid olika byggnationer. Sedan 1982 så är det totalförbjudet.

Det innebär emellertid inte att problemet är löst: långt därifrån. Uppskattningsvis så finns det 800.00 lägenheter och en halv miljon småhus i Sverige där asbest - i någon form - ingår i byggkonstruktionen. Det kräver saneringar och detta i synnerhet i samband med planerade rivningar och renoveringar. Det är då asbest är som allra farligast då risken är som störst vid inandning. Asbest kan leda till fruktansvärda skador - cancer, exempelvis - på lungorna.

Vi hjälper dig gärna med både undersökning och en eventuell sanering av asbest av din bostad i Linköping. Kontakta oss innan rivning och renovering och undvik exponering av detta giftiga ämne. En asbestsanering inkluderas i Rot-avdraget och vi kan således göra jobbet mot en skatterabatt motsvarande 30% av den totala arbetskostnaden. Vi gör din bostad säker att leva i!

Hör av dig till oss när du behöver hjälp med sanering