Rivning

Rivning av alla slag - pannrivning mm

Vi erbjuder rivning av alla slag - från rivning av gips- och betongväggar vidare till exempelvis större projekt där vi river ut ett helt kontorslandskap inför en renovering. En rivning i vår regi sker enligt vedertagna regler och föreskrifter.

Vi ser alltid till att minimera förekomsten av damm och minska spridningen. Det sker genom exempelvis dammfällor, genom inplastning och - vid behov - exempelvis genom att använda undertrycksventilation. Det sker vanligtvis genom luftslussar och luftrenare.

Målet är att inte störa. En rivning låter - det är ofrånkomligt - men vi gör vårt för att minska bullernivån samt att vi försöker hålla oss till tider då rivningen inte stör andra så mycket.

Rivning sker alltid utifrån en plan där vi säkerställer en säker arbetsgång. Det gäller även då risk för sjukdomar föreligger. Handlar det om rivning där asbest eller PCB finns så vidtar vi de säkerhetsåtgärder som en sådan situation kräver: vi tar aldrig några risker och vi utsätter aldrig tredje part för fara.

Arbetet dokumenteras löpande genom dagboksanteckningar och fotografier. Då jobbet är klart så grovstädar vi och sorterar allt i enlighet med de miljöföreskrifter som finns. Är du som privatperson eller ert företag i behov av en rivning så står vi redo att hugga in.

sanering linköping rivning gipstak

Kontakta oss för pannrivning

Har ni en gammal olje- eller vedpanna som ni funderar på att byta ut mot ett mer energieffektivt - och miljövänligt - alternativ? Vi kan hjälpa er med pannrivning och skapa utrymme för den nya värmepumpen. En panna är tung, otymplig och kräver dessutom en genomgående sanering av alla tankar. Till detta ska man även tillägga att jobbet, bitvis, kan vara farligt.

Vi har lång erfarenhet av pannrivning och vi tar gärna ett helhetsgrepp om ditt projekt. Vi börjat med en planering av arbetet där vi gör en riskbedömning. Handlar det om en äldre oljepanna så måste man vara medveten om att det finns en uppenbar brandrisk. Det senare som en följd av den stora mängd eldningsolja som måste hanteras. Vi sköter den hanteringen enligt konstens alla regler och där vi givetvis följer de riktlinjer som finns avseende återvinning och miljö.

En panna kan väga närmare 600 kilo - det är en vikt som kräver ett genomtänkt arbete i samband med rivning. I kombination med pannans placering - som ofta är i källaren - så måste man riva den i olika sektioner för att sedan kunna frakta bort bråte, spill och skrot. Varje steg kräver sanering innan det nästa steg kan tas.

Pannrivning är ett tidskrävande och fysiskt ansträngande jobb. Vår erfarenhet och kunskap ger dig ett smidigt byte till en mer energieffektiv bostad. Vi demonterar och skrotar din gamla panna och gör plats för den nya värmekällan - exempelvis din bergvärmepump. Givetvis så grovstädar vi även rummet efter att rivningen skett. All bortforsling och hantering av skrot sker i enlighet med de regler som finns för återvinning. Vi tar alltid miljöfrågan på största allvar.

Ta inte för lätt på rivning. Rent generellt så tar privatpersoner lite för lätt på rivningsarbeten. Det kan leda till olyckor - både i form av personskador och gällande exempelvis huskonstruktioner. Rivning kräver - precis som byggnationer - en kunskap och en genomgående planering. Det är inte ovanligt att se att ett på förhand relativt enkelt projekt - som att riva ut en oljepanna - slutar i katastrof där man tvingas ge upp halvvägs in i arbetet. Det är betydligt enklare att låta oss sköta jobbet.

Vi har lång erfarenhet av rivningsarbeten