Om oss

Kundanpassad sanering och rivning

Välkommen till N-Sanering. Vi är ett företag som erbjuder skräddarsydda, flexibla lösningar inom allt som rör sanering. Vi åtar oss uppdrag över hela Linköping med omnejd och vi vänder oss till privatpersoner, fastighetsägare, BRF:er och företag. Storleken på uppdraget spelar ingen roll - vi levererar alltid effektiva, säkra lösningar med perfekta resultat.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av sanering och vi har de tillstånd som krävs för att utföra exempelvis en asbestsanering. Varje sanering sker i enlighet med de föreskrifter och regler som finns. Säkerheten är alltid i fokus: vi ser till att använda rätt skyddsutrustning och ser till att området som ska saneras isoleras för att minimera spridningsrisk. Viss typ av sanering är känsligare än annan och vi utgår alltid från välutvecklade säkerhetsrutiner i samband med dessa.

Hänsyn och respekt är viktigt för oss. Sanering efter exempelvis ett dödsfall eller i samband med att en bostad blivit kraftigt vanvårdad sker under tystnadsplikt. Detta av respekt både för dig som beställare och av hänsyn till anhöriga. Vi gör jobbet utan att sprida information eller uppgifter vidare till andra. Det är väldigt viktigt för oss.

Rivning är en annan del av vår verksamhet och även här arbetar vi med säkerhet i fokus. Vi kontrollerar det som ska rivas och säkerställer att ett effektivt arbete kan göras utan risk för vare sig skador eller sjukdomar. I samband med en rivning så ser vi även till att minska på bullernivå samt säkerställa att byggdamm inte sprids för vinden. Arbetet dokumenteras och vi städar efteråt. Det senare med ett fokus på miljön. Återvinning är en viktig del av hur vi arbetar.

Välkommen att kontakta oss redan idag om du behöver hjälp med en undersökning, en sanering eller en rivning. Inget uppdrag är för svårt, för stort eller för litet för oss.

Vi har lång erfarenhet av saneringsarbete